Jesteś tutaj: Start

O Firmie

Trans-Jan” Sp. z o.o. w trosce o dobro klienta oraz w dbałości o najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004 oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.
Polityka ZSZ

Celem wdrożenia, a obecnie utrzymania systemu jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o ustalonej jakości w sposób planowany, zgodnie z ich potrzebami, w warunkach poszanowania wymagań prawnych i innych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu utrzymania oraz doskonalenia przyjętych standardów Zintegrowany System Zarządzania podlega okresowym auditom wewnętrznym oraz auditom wykonywanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą sprawdzające zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-N-18001:2004 w zakresie: „Roboty górnicze. Obsługa magazynów otwartych (place składowe)"
Certyfikat ISO 9001 i PN-N-18001
Certyfikat PN-N-18001

NOWOŚCI

Firma Trans – Jan Sp. z o. o. poszukuje pracowników do pracy na kopalni PG Silesia oraz Nowe Brzeszc...

Skontaktuj się z nami
+48 32 42 09 555
biuro@trans-jan.com.pl